Služby

Společnost 3E Praha Engineering nabízí na podporu prodeje CAD/PDM/CAM systémů rozsáhlý sortiment inženýrských služeb. Tento tzv. aplikovaný support zajišťuje zákazníkovi dokonalé inženýrské zázemí ze strany dodavatele a je tak zárukou efektivního nasazení zakoupených produktů.

Mezi nabízené služby patří především:

  • Vývoj softwarových aplikací dle potřeb a zadání zákazníka (především odprogramování do CAD/PDM/CAM aplikací).

  • Konstrukční činnost (jednoúčelové stroje, postupové tvářecí nástroje, měřicí přípravky, modelová zařízení a jaderníky pro slévárenství, zápustky pro kovárenství atd.).

  • Technologická příprava výroby (především ve vztahu na CNC technologie, zproduktivňování CNC výrobních cyklů a snižování nákladů na obrábění).

  • Reverzní inženýrství (jak v procesu konstrukce nového výrobku, tak v procesu rekonstrukce stávajícího produktu).

  • Prototypová výroba a malosériová výroba s využitím CNC technologií.